Vragen? Bel +31 (0)514 59 15 25 of stuur een mail naar info@derakken.nl

Meer toeristen naar het buitenland

Deze kop stond 27 februari boven een nieuwsbericht van Omrop Fryslân. Na de topjaren gaan toeristen in 2023 weer vaker naar het buitenland. Landelijk werd nog een groei gemeten, maar in Fryslân was sprake van een afname van 10%. De meeste gasten in Fryslân verbleven in hotels. Ook vakantieparken bleken nog populair. Door het matige weer hadden de campings te kampen met minder bezoek. Met name ‘Hollanders’ bleven weg.

En meer gasten op De Rakken

Op Aquacamping en Jachthaven De Rakken zagen we juist een verdere stijging van het aantal gasten. Woudsend blijft populair, net als andere locaties in het Friese merengebied. De weidsheid, ruimte en rust van ons Friese waterland met haar prachtige vergezichten is een waardevol ‘Unique Selling Point’. Ons dorp biedt daarnaast veel kwaliteit: Uitstekende horecagelegenheden, een prachtige supermarkt, een heerlijke warme bakker, unieke historische molens, karakteristieke bebouwing met meer dan 11 steegjes. De gastvrije en hartelijke inwoners maken het plaatje compleet. Dit alles in combinatie met een mooie mix van kwalitatieve verblijfsmogelijkheden blijft gasten naar Woudsend trekken.

Kwaliteit voor een aangename vakantie

Bij De Rakken zetten we al jaren in op kwaliteit. We investeren daarom veel in verbetering van onze voorzieningen, maar ook van onze dienstverlening. Om die reden hebben we begin 2023 een nieuwe website gemaakt. Vanaf december is de nieuwe boekings- en reserveringssoftware van Tommy Booking Support operationeel. Daarnaast hebben drie medewerkers de cursus Ambassadeur Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân afgerond. Zij kunnen de gasten alles vertellen over de achtergronden van onze mooie omgeving.

Ook op het terrein en in de jachthaven hebben we kwaliteit toegevoegd. Ik noem een aantal: upgrading van stroomkasten, aanleg van individueel drinkwater en vuilwaterafvoer op 39 standplaatsen, verbetering van de vakantiehuisjes, herstellen van vele meters straatwerk, baggerwerkzaamheden en egalisatie van de bodem in de jachthaven, herstel van steigers en realisatie van nieuwe steigers, vervanging van meerpalen en verbetering van aanlegmogelijkheden.  

Toekomstige ontwikkelingen

Om richting en doel te geven aan de ontwikkelingen hebben we een nieuw beleidsplan opgesteld. Er is in samenwerking met een Recreatie Expert Team een vlekkenplan van het terrein gemaakt, waarin natuur- en landschappelijke waarden zijn verankerd. Duurzame en kwalitatieve ontwikkelingen maken het aanpassen van het vigerende bestemmingsplan noodzakelijk. Hiervoor hebben we bij de gemeente een verzoek ingediend. We volgen parallel daaraan de ontwikkelingen rond het nieuwe ontwerpbestemmingsplan Oudega-Woudsend op de voet. Hierover is goed contact met de gemeente SWF.

We nemen deel aan het project Sliepe yn ‘e takomst: een samenwerking tussen gastvrijheidsondernemers, aannemers en architecten. Zeven teams ontwerpen ieder een biobased en circulaire recreatiewoning, waarbij kennis en ervaring wordt opgedaan en vastgelegd. Ons doel is enkele duurzame verhuuraccommodaties op toplocaties te plaatsen. 

Oproep: Honden aan de lijn

Dit voorjaar gaan we nog aan de slag met de door mollen en muizen beschadigde velden op camping Indijk. Loslopende honden dragen bij aan de belabberde staat van het terrein. In hun drang om het ongedierte te vangen graven de trouwe viervoeters diepe gaten waardoor gevaarlijke situaties ontstaan voor onze gasten, maar ook voor u als bezoeker van het dagrecreatieterrein.

Voor Indijk en voor het terrein van De Rakken zelf geldt dus: Honden aan de lijn en ruim de hoop op! Wij stellen gratis zakjes en afvalbakken ter beschikking. Dan kan de gast weer zorgeloos rondlopen en kunnen wij gerust ons mooie werk doen zonder dat de hondenpoep ons tijdens het maaien om de oren vliegt. Als iedereen een steentje bijdraagt aan een keurig terrein (en dorp) genieten onze gasten, dorpsgenoten, u en wij nog meer van Woudsend. Daar hebben we uiteindelijk allemaal profijt van.